შენ შეაღე ოთახის მეორე კარი.

შენ საჩუქრად მიიღე ოთახის ნივთი.

დამატებით ინფორმაციას მიიღებ sms ის საახით.